Categories:

2 Responses so far.

  1. daria says:

    omg, babi ya da mati ka? before d guling itew?

  2. tareh says:

    ya babi di semelih untuk wedding. dah mati dah sidak cucuk kayu rah jantung

Leave a Reply

Followers